Giới thiệu Nguyệt Lệ Các.

*cười* Các chủ, là mình trong lúc nhàn rỗi mà mở ra một Nguyệt Lệ Các… Lệ với Nguyệt thì vẫn chưa thấy đâu, đã đem con đóng bụi mấy năm trời *day trán*. Hôm trước tự nhiên nhớ ra là mình cũng có một nơi như vậy, nên các chủ mới mạnh dạn mở lại.

Các không phải nơi đặc biệt, mở theo hứng, hoạt động cũng theo hứng, nên nếu có khách nhân ghé thăm, thấy có gì bất tiện, không thỏa đáng mong sẽ được góp ý.

Những thứ mình sưu tầm, mọi người có thể lấy và mang đi bất kỳ đâu, mình không có ý kiến gì đâu… *cười*

À, còn một việc, không biết các sẽ đi đâu về đâu, nhưng mong sẽ không nhận được những comment thiếu tế nhị…

Nếu có bài viết đặt pass:

Sẽ chỉ dùng 1 pass: tuhoanien

Có gì sẽ bổ sung sau.